Architecture, Food and Travel Photography » Architecture, Food and Travel Photography

Förskolan Paletten i Stockholm

Paletten är en förskola i Stockholm som ligger vid Telefonplan. Byggnaderna har ritats av Tham & Videgård Arkitekter och byggherren är Vasakronan. Paletten byggdes 2009 och är belägen i ett område som tidigare var LM Ericssons Telefonfabrik. Här finns idag bostäder, företag och lokaler för kreativa verksamheter. Närområdet erbjuder en del natur och barnen på förskolan har ett stort ute område som bjuder upp till lek.

Byggnaden är i två våningar och har svängda fasader som är klädda med gulmålad panel. Fönstrens är i olika storlek, osymmetriskt placerade både i höjd och sidled och några av fönstren är placerade bakom panelen. Jag tycker att byggnaden är snygg, intressant och bryter av mot den omgivande miljön som har ganska strikta byggnader där LM Ericssons gamla lokaler är i 40-tals funkisstil utgör grunden i området och i övrigt finns det nybyggda flerfamiljshus.

Jag personligen är svag för det strikta och symmetriska men Paletten gillar jag och jag tror att det är de mjuka formerna tillsammans med panelen som gör mitt sinne till lags. Fönstrens fria placering dämpas något eftersom att panelen täcker en del och det gör att placeringen blir mindre markan och de fönster som syns utan panel sticker ut och bidrar till en viss del symmetri.

Swepho Blog - Paletten-7Pin IT

Swepho Blog - Paletten-1Pin ITSwepho Blog - Paletten-9Pin ITSwepho Blog - Paletten-8Pin ITSwepho Blog - Paletten-6Pin ITSwepho Blog - Paletten-5Pin IT
Swepho Blog - Paletten-3Pin ITSwepho Blog - Paletten-2Pin IT

 

 

Share to:|Twitter|Pinterest|Facebook|Email